„Tarcza antykryzysowa” – na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy? Szerokie omówienie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

Zespół Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes Sp. j. przygotował szczegółowe omówienie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
Read More

Przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody – co to właściwie znaczy? Zasada ryzyka w reżimie odpowiedzialności odszkodowawczej.

W polskim prawie cywilnym reżim odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonuje w oparciu o różne zasady odpowiedzialności. Ogólną zasadę odpowiedzialności deliktowej stanowi odpowiedzialność na zasadzie winy, ale za szkodę odpowiadać można także na zasadzie ryzyka lub słuszności. Najbardziej charakterystyczną postacią odpowiedzialności na zasadzie ryzyka jest
Read More