Informacja prawna w sprawie ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dot. wprowadzenia tzw. estońskiego modelu opodatkowania)

[1]  W dniu 28 listopada 2020r. Sejm RP uchwalił  ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 643), w której przewidziano wprowadzenie dwóch fakultatywnych wariantów opodatkowania, tj.: systemu wzorowanego na systemie estońskim wiążącego
Read More