Zgłoszenie wierzytelności „po nowemu” – przypomnienie zmian w postępowaniu upadłościowym

Ponad rok temu weszły w życie  zmiany w zakresie prawa upadłościowego. Znacząco wpłynęły one na sposób zgłaszania wierzytelności i przebieg postępowania upadłościowego. Nowelizacja przepisów w marcu minionego roku miała na celu przede wszystkim doprowadzenie do sprawniejszego przeprowadzania postępowań upadłościowych, w związku ze
Read More

MGM Kancelaria Mirosławski, Galos, Mozes w XIX edycji rankingu „Rzeczpospolitej”

Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes zajęła 11. miejsce w województwie śląskim w prestiżowym Rankingu Kancelarii Prawniczych, którego organizatorem jest dziennik „Rzeczpospolita”. Ranking Kancelarii Prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” organizowany jest już od 19 lat. W tegorocznej edycji MGM Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski Galos
Read More

Informacja prawna w sprawie projektowanego przedłużenia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020

[1] Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia, na mocy którego zostaną przedłużone – w związku z epidemią COVID-19, terminy m.in. sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok  obrotowy 2020.
Read More

Informacja prawna w sprawie „Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”

[1]  Zgodnie z opublikowanymi informacjami Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”.  W programie przewidziano  pomoc w formie dotacji dla mikroprzedsiębiorstw i w formie dopłat do niepokrytych kosztów stałych
Read More