Informacja prawna w sprawie projektowanego przedłużenia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020

[1] Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia, na mocy którego zostaną przedłużone – w związku z epidemią COVID-19, terminy m.in. sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok  obrotowy 2020.
Read More