Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach pakietu tzw. „Tarczy antykryzysowej”.

W ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej” przygotowany został projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw przekazany do Sejmu RP w dniu 26 marca 2020 roku (Druk nr 300). Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje trzy kategorie udzielania pomocy publicznej dla
Read More

Odpowiedzialność członków zarządu za publicznoprawne zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pełnienie funkcji w organie zarządzającym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postrzegane jest niejednokrotnie jako wyróżnienie a także prestiż, w szczególności wśród osób zatrudnionych w spółce. Zdarza się, iż osoby decydujące się na zasiadanie w zarządzie spółki z o.o. nie są świadome odpowiedzialności jaka
Read More

Najem instytucjonalny – ułatwienie dla przedsiębiorców zajmujących się zawodowo wynajmowaniem lokali

Z dniem 11 września 2017 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzony został nowy rodzaj najmu – najem instytucjonalny. Zamiarem ustawodawcy było stworzenie możliwości zawierania umów najmu na uproszczonych zasadach przez przedsiębiorców (osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną), którzy
Read More