Tarcza antykryzysowa 4.0. – kolejny pakiet zmian dla biznesu

Tarcza antykryzysowa 4.0. weszła w życie. Wprowadza ona zmiany w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów z pakietu tzw. Tarcz antykryzysowych, ale także nowe rozwiązania dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 – m.in. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Zespół Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos,
Read More

Tarcza Antykryzysowa 2.0. i Tarcza Finansowa dla Firm – wsparcie dla Twojego biznesu

Jakie propozycje dla przedsiębiorców znalazły się ostatecznie w Tarczy Antykryzysowej 2.0. i Tarczy Finansowej? Zespół Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes Sp. j. przygotował opracowanie kolejnych już rozwiązań wsparcia dla biznesu. Tekst opracowania dostępny pod poniższym linkiem: Tarcza Antykryzysowa 2.0. i Tarcza
Read More

„Tarcza antykryzysowa” – na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy? Szerokie omówienie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

Zespół Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes Sp. j. przygotował szczegółowe omówienie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
Read More

Przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody – co to właściwie znaczy? Zasada ryzyka w reżimie odpowiedzialności odszkodowawczej.

W polskim prawie cywilnym reżim odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonuje w oparciu o różne zasady odpowiedzialności. Ogólną zasadę odpowiedzialności deliktowej stanowi odpowiedzialność na zasadzie winy, ale za szkodę odpowiadać można także na zasadzie ryzyka lub słuszności. Najbardziej charakterystyczną postacią odpowiedzialności na zasadzie ryzyka jest
Read More