Działania podjęte w oparciu o udzielone nieprawomocne zabezpieczenie, następnie zmienione lub uchylone to działania bezprawne – tak wynika z treści uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

W niepublikowanym wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 września 2017 r., w sprawie o ustalenie nieistnienia uchwał, o stwierdzenie ich nieważności, ewentualnie o uchylenie tych uchwał, Sąd badał czy można mówić o czynnościach jako istniejących, ważnych i skutecznych, w odniesieniu
Read More