Informacja prawna w sprawie ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dot. wprowadzenia tzw. estońskiego modelu opodatkowania)

[1]  W dniu 28 listopada 2020r. Sejm RP uchwalił  ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 643), w której przewidziano wprowadzenie dwóch fakultatywnych wariantów opodatkowania, tj.: systemu wzorowanego na systemie estońskim wiążącego
Read More

Informacja prawna w sprawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-­19

Uwagi wstępne [1] W dniu 28 października 2020r. uchwalono ustawę  o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19 (druki nr 683, 684, 685, 686 rozpatrywane wspólnie). Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta w dniu 3 listopada
Read More

Czy można odmówić kwarantanny?

Od marca 2020 roku słowo „kwarantanna” odmieniane jest przez wszystkie przypadki. To działanie zapobiegawcze, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. Na obowiązkową kwarantannę kierują służby sanitarno-epidemiologiczne lub następuje ona automatycznie, m.in. po uzyskaniu skierowania na test w kierunku COVID-19. Powstaje
Read More

Czy przed szczepieniem na grypę trzeba obowiązkowo odwiedzić lekarza?

Nadchodzący „sezon grypowy” ma szansę stać się rekordowy pod względem liczby osób zaszczepionych na grypę. Można zauważyć (powodowane różnymi względami, najczęściej mniej lub bardziej związanymi z epidemią wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19) znaczący wzrost zainteresowania tym szczepieniem. Jednocześnie, w związku z ograniczeniami
Read More