Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek spółek przekazywania informacji o ich beneficjentach rzeczywistych

Od 13 października 2019r. rozpocznie działanie, w formie sytemu teleinformatycznego, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Utworzenie CRBR przewiduje ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  która implementuje  postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z
Read More

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zgodnie z art. 299 kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Odpowiedzialność przewidziana w niniejszym przepisie stanowi konsekwencję nieprawidłowego prowadzenia przez członków zarządu spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego
Read More