Informacja prawna w sprawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-­19

Uwagi wstępne [1] W dniu 28 października 2020r. uchwalono ustawę  o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19 (druki nr 683, 684, 685, 686 rozpatrywane wspólnie). Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta w dniu 3 listopada
Read More

Tarcza antykryzysowa 4.0. – kolejny pakiet zmian dla biznesu

Tarcza antykryzysowa 4.0. weszła w życie. Wprowadza ona zmiany w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów z pakietu tzw. Tarcz antykryzysowych, ale także nowe rozwiązania dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 – m.in. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Zespół Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos,
Read More

Tarcza Antykryzysowa 2.0. i Tarcza Finansowa dla Firm – wsparcie dla Twojego biznesu

Jakie propozycje dla przedsiębiorców znalazły się ostatecznie w Tarczy Antykryzysowej 2.0. i Tarczy Finansowej? Zespół Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes Sp. j. przygotował opracowanie kolejnych już rozwiązań wsparcia dla biznesu. Tekst opracowania dostępny pod poniższym linkiem: Tarcza Antykryzysowa 2.0. i Tarcza
Read More

„Tarcza antykryzysowa” – na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy? Szerokie omówienie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

Zespół Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes Sp. j. przygotował szczegółowe omówienie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
Read More