O nas

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH MGM MIROSŁAWSKI, GALOS, MOZES

Kiedy najwyższa jakość obsługi prawnej to standard, decydujące mogą okazać się natychmiastowa reakcja i elastyczne formy współpracy. O szybkości działań podjętych w ramach obsługi prawnej decyduje znajomość specyfiki zagadnień, z którymi na co dzień spotykają się nasi Klienci, a ta z kolei wynika z wieloletniego doświadczenia w ochronie ich interesów.

Dzięki znajomości specyfiki działalności oraz środowiska w jakim funkcjonują Klienci Kancelarii MGM Mirosławski, Galos, Mozes często swoimi propozycjami wyprzedzamy ich potrzeby i uwrażliwiamy na dotychczas nieuświadomione ryzyko. Dostosowujemy się do potrzeb naszych Klientów, aby jak najlepiej rozpoznawać ich interesy
i zagwarantować ich nienaruszalność. W tym celu prowadzimy również współpracę z wyspecjalizowanymi: doradcami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi, a także kancelariami komorniczymi i notarialnymi.

Przejrzyste zasady współpracy i stałe wsparcie organizacyjne sprawiają, że Kancelaria realizuje obsługę prawną zawsze blisko Klienta. W swej działalności Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej dla przedsiębiorców i klientów korporacyjnych prowadzących działalność gospodarczą we wszelkich przewidzianych prawem formach (spółek kapitałowych i osobowych, indywidualnej działalności gospodarczej czy spółdzielni). Ponadto, Kancelaria posiada doświadczenie we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi i spółdzielniami pracy oraz świadczy usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Klientami Kancelarii są przedsiębiorcy, działający w branżach:

 • finansowej,
 • logistycznej,
 • spedycyjnej i transportowej,
 • technologii IT,
 • robotyki i engineeringu,
 • budowlanej, w tym deweloperskiej oraz infrastrukturalnej,
 • medycznej,
 • laboratoryjnej i farmaceutycznej,
 • energetycznej,
 • lokalowej i obrotu nieruchomościami,
 • usługowej,
 • handlowej,
 • produkcyjnej.

Kancelaria MGM Mirosławski, Galos, Mozes świadczy również pomoc prawną dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz klientów indywidualnych, zapewniając im poufność oraz najwyższą jakość usług z zakresu doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, zarówno przed sądami jak i organami administracji publicznej. Opierając się o czytelne zasady współpracy, obsługę prowadzimy w taki sposób, by jej przebieg był zrozumiały dla Klienta, a efekty zbieżne z jego najlepiej pojmowanym interesem i oczekiwaniami.

Kancelaria, odpowiadając na zapotrzebowanie stale poszerzającego się grona klientów, rozwija swój zespół, podejmując współpracę z wybranymi radcami prawnymi, adwokatami, aplikantami oraz osobami specjalizującymi się w określonych gałęziach prawa. Ponadto, stawiamy nacisk na regularne szkolenia i doskonalenie zawodowe.