how to build a website for free

Od 2007 r. wykonujemy kompleksowe usługi pomocy prawnej, które zwiększają bezpieczeństwo prowadzonego biznesu

Kompleksowość

Prowadzimy kompleksową obsługę
prawną dla podmiotów gospodarczych

Elastyczność

Posiadamy ponad 15-osobowy
zespół prawniczy o różnych specjalizacjach

Potencjał

W każdym roku prowadzimy
ponad 1000 spraw
Zbiór artykułów wartych zapoznania się

Mobirise

Zmiany wprowadzone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonanych ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

Mobirise

Wykorzystanie możliwości dostępu do informacji publicznej w ramach ubiegania się o miarkowanie kar umownych naliczonych przez podmioty publiczne

Postanowienia wprowadzające jako formę zryczałtowanego odszkodowania za nienależyte wykonywanie zobowiązania (np. przekroczenie terminu jego spełnienia) są powszechnie obecne w obrocie gospodarczym. W szczególności umowy zawierane w trybie zamówień publicznych nieomal zawsze obwarowane są tego rodzaju unormowaniami...

Obszary praktyk

Czym zajmujemy się na codzień.


Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną,
w szczególności przedsiębiorców, z zakresu:

 • prawa gospodarczego i handlowego, sprawa gospodarczego i handlowego,
 • prawa cywilnego (rzeczowego, zobowiązań, rodzinnego i spadkowego),
 • prawa pracy,
 • prawa budowlanego,
 • prawa mieszkaniowego i spółdzielczego,
 • prawa obrotu nieruchomościami,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa medycznego i farmaceutycznego,
 • prawa energetycznego,
 • prawa telekomunikacyjnego,
 • prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa upadłościowego i naprawczego.
W ramach świadczonej obsługi prawej
Kancelaria oferuje:

 • zastępstwo prawne i procesowe przed sądami i organami administracyjnymi,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów (kontraktów),
 • udzielanie bieżących porad prawnych,
 • konsultacje podczas spotkań, konsultacje korespondencyjne (poczta, e mail), konsultacje telefoniczne,
 • opracowywanie aktów wewnętrznych takich jak: regulaminy, uchwały, statuty,
 • sporządzanie innych pism wymagających znajomości przepisów prawa,
 • udział w negocjacjach i mediacjach oraz w postępowaniach arbitrażowych,
 • prowadzenie postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych,
 • kompleksową obsługę procesu zakładania oraz likwidacji spółek prawa handlowego, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji oraz indywidualnych działalności gospodarczych,
 • koordynację prawną procesu przekształceń organizacyjno-prawnych przedsiębiorców (łączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego oraz przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki prawa handlowego),
 • przygotowywanie oraz obsługa posiedzeń organów spółek handlowych (zgromadzenia wspólników, rady nadzorcze, komisje rewizyjne, zarządy;) i innych podmiotów,
 • szkolenia zarówno dla kadry kierowniczej jak i pracowników z zakresu dotyczącego zagadnień prawnych związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.

O Nas

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie świadczymy najwyższej jakości usługi prawne. Zwiększają one bezpieczeństwo prowadzonego biznesu i ograniczają jego ryzyko.


Niech o Twoim profesjonalizmie
 świadczy to, jakimi narzędziami na co dzień posługujesz się w biznesie.

Kiedy najwyższa jakość obsługi prawnej to standard, decydujące mogą okazać się natychmiastowa reakcja i elastyczne formy współpracy. O szybkości działań podjętych w ramach obsługi prawnej decyduje znajomość specyfiki zagadnień, z którymi na co dzień spotykają się nasi Klienci, a ta z kolei wynika z wieloletniego doświadczenia w ochronie ich interesów.

Dzięki znajomości specyfiki działalności oraz środowiska w jakim funkcjonują nasi Klienci, często swoimi propozycjami wyprzedzamy ich potrzeby i uwrażliwiamy na dotychczas nieuświadomione ryzyko. Dostosowujemy się do potrzeb naszych Klientów by jak najlepiej rozpoznawać ich interesy
i zagwarantować ich nienaruszalność. W tym celu prowadzimy również współpracę
z wyspecjalizowanymi: doradcami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi, a także kancelariami komorniczymi i notarialnymi.

Przejrzyste zasady współpracy i stałe wsparcie organizacyjne sprawiają, że realizujemy obsługę prawną zawsze blisko Klienta. Będziemy Cię wspierać, tak byś mógł realizować zamierzone cele biznesowe w oparciu o rzetelne informacje przekazywane przez wyspecjalizowany zespół radców prawnych.

W swej działalności Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej dla przedsiębiorców i klientów korporacyjnych prowadzących działalność gospodarczą we wszelkich przewidzianych prawem formach (spółek kapitałowych i osobowych, indywidualnej działalności gospodarczej czy spółdzielni). Ponadto, Kancelaria posiada doświadczenie we współpracy
ze spółdzielniami mieszkaniowymi i spółdzielniami pracy oraz świadczy usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Klientami Kancelarii przedsiębiorcy, działający w branżach:

 • finansowej,
 • logistycznej, spedycyjnej i transportowej,
 • technologii IT, robotyki i engineeringu,
 • budowlanej, w tym deweloperskiej oraz infrastrukturalnej,
 • medycznej, laboratoryjnej i farmaceutycznej,
 • energetycznej,
 • lokalowej i obrotu nieruchomościami,
 • usługowej,
 • handlowej,
 • produkcyjnej.
Znakomitej większości naszych Klientów biznesowych towarzyszymy już od lat.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz klientów indywidualnych, zapewniając im poufność oraz najwyższą jakość usług
z zakresu doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, zarówno przed sądami jak i organami administracji publicznej. Opierając się o czytelne zasady współpracy, obsługę prowadzimy w taki sposób, by jej przebieg był zrozumiały dla Klienta, a efekty zbieżne z jego najlepiej pojmowanym interesem i oczekiwaniami.

Kancelaria, odpowiadając na zapotrzebowanie stale poszerzającego się grona klientów, rozwija swój zespół, podejmując współpracę z wybranymi radcami prawnymi, adwokatami, aplikantami oraz osobami specjalizującymi się w określonych gałęziach prawa. Ponadto, stawiamy nacisk na regularne szkolenia i doskonalenie zawodowe.

Kancelaria została rekomendowana przez kapitułę ekspercką dziennika „Rzeczpospolita” w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń w ogólnopolskim Rankingu Kancelarii Prawniczych 2019.Kontakt


41-200 Sosnowiec
ul. Sienkiewicza 25B/11

telefon:  +48 32 296 41 60


Regon : 240755304 
NIP: 644 33 65 726 
KRS: 0000290154  

konto bankowe
96 1140 2017 0000 4302 1303 1502

Adres

41-200 Sosnowiec                    
ul. Sienkiewicza 25B/11

Kontakt

kancelaria@kancelariamgm.pl
Telefon: +48 32 296 41 60