Polityka prywatności

Polityka prywatności

CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane, w tym dane osobowe, w związku z korzystaniem ze strony internetowej pod adresem: https://www.kancelariamgm.pl/ („Serwis”) przez każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis lub korzystającą z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie („Użytkownik”).

Polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej „RODO”.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski Galos Mozes Sp.j. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Sienkiewicza 25B/11, 41-200 Sosnowiec wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290154, posiadająca numer NIP: 6443365726, REGON: 240755304 („Administrator”).
Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres korespondencyjny: ul. Sienkiewicza 25B/11, 41-200 Sosnowiec bądź na adres poczty elektronicznej: kancelaria@kancelariamgm.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 32 296 41 60.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Korzystanie z Serwisu

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www,
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu w zakładce KONTAKT
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać między innymi:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • nazwę domeny,
 • informacje o adresie IP przypisanym do urządzenia Użytkownika lub zewnętrznym adresie IP dostawcy internetu Użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika,
 • informacje o systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu (ww. identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych, prowadzenia analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz w celu optymalizacji swojej strony internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celu związanym ze świadczeniem usług oraz udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”

Skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej https://www.kancelariamgm.pl/ w zakładce „Kontakt” wymaga podania co najmniej danych osobowych oznaczonych jako – imię, nazwisko, email oraz treści wiadomości. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktowy służą wyłącznie do wysyłania zapytań dotyczących świadczenia pomocy prawnej przez Administratora.

Państwa dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy, załatwienia sprawy opisanej w formularzu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora w treści formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest uprzednio udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz niezbędność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Państwa zapytaniem oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Wtyczki społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i jego usługach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na informowaniu o świadczonych usługach.

LinkedIn

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczkę społecznościową z sieci społecznościowej Linkedin.com, zarządzanej przez LinkedIn Corporation, Sunnyvale, California („LinkedIn”). Wtyczka oznaczona jest logo LinkedIn albo przyciskiem ”Udostępnij na LinkedIn”. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającej wtyczkę, jest ona początkowo nieaktywna. Wtyczka nie jest aktywowana, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczkę, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem LinkedIn i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu LinkedIn. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie LinkedIn. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu LinkedIn przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis LinkedIn, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu LinkedIn dotyczącymi ochrony danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.

Google Analytics

W celu analizy statystyk Serwisu, Administrator korzysta z Google Analytics – narzędzia do analizy statystycznej stron internetowych stworzonego przez firmę Google, które zbiera informacje na temat odwiedzin strony, takie jak wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Analiza korzystania ze Strony przez Użytkowników odbywa się z wykorzystaniem plików cookies zapisanych na komputerze Użytkownika. Zebrane w ten sposób informacje (m.in. IP Użytkownika) trafiają na serwer Google LLC w USA i tam są przechowywane. Te informacje służą do tworzenia statystyk i raportu ruchu na Stronie oraz statystyk związanych z aktywnością osób odwiedzających stronę. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności Google znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
Użytkownik może zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, pobierając i instalując Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Państwo korzystają z Serwisu. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.
Pliki cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia końcowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzenia końcowego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej (do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są to pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

A. Konfiguracji serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • prezentowania treści multimedialnych w Serwisie, pobieranych z zewnętrznych serwisów internetowych takich jak Google Maps (właściciel: Google LLC z siedzibą w USA).

B. Uwierzytelniania

 • użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

C. Realizacji procesów

 • niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

D. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

E. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

F. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, to jest Państwa przeglądarki internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Administrator zapewnia jednak, że przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów. Co do zasady dane przetwarzane są: – przez czas świadczenia usługi, – przez czas zrealizowania zamówienia, – do momentu wycofania wyrażonej zgody (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody), – przez okres negocjowania umowy, – do momentu wygaśnięcia wszelkich okresów przedawnienia wynikających umowy (w celu wykonania umowy), – do momentu ustania uzasadnionego interesu administratora (w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 6 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo do dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Państwa dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, (v) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (vi) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vii) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
  prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzanie, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania, (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
  Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
  prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy: (i) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (ii) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (iii) Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (iv) w razie wniesienia przez Państwa sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo Administratorowi, oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO
  prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;
 • prawo do cofnięcia zgody
  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przekazane przez Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych osobowych. Państwa dane osobowe będą/mogą być przekazywane:

 • podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora, to jest pracownikom Administratora i/lub osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy u Administratora (świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej),
 • podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, głównie organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora (podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy realizowaniu swoich zadań) na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. dostawcy funkcjonalności analitycznych, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, kadrowo-płacowe, usługi IT i hostingu, usługi archiwizacji dokumentów, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych.

HOSTING

Serwis jest hostowany na serwerze home.pl.
Hosting prowadzi home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zwana dalej jako „Host”.
Z informacjami na temat działalności Hosta oraz jego polityką prywatności, Użytkownik może zapoznać się na jego stronie: https://home.pl/regulaminy/ https://regulaminy.home.pl/polityka-prywatnosci-home-pl.pdf

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy
od 25 maja 2018 r.