Kategoria: Kancelaria MGM w mediach

O cyfryzacji procesu budowlanego w 2023 roku w dodatku do dziennnika “Rzeczpospolita”

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje obszerna nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Jednym z jej głównych celów jest rozszerzenie cyfryzacji procesu budowlanego i inwestorskiego. Ten ważny dla całego sektora budowalnego temat podejmuje aplikantka radcowska Joanna Graczyk z naszej Kancelarii na łamach najnowszego wydania poradnika „Administracja i Orzecznictwo” - dodateku do dziennika „Rzeczpospolita”. Autorka szczegółowo wyjaśnia jakie…
Czytaj dalej

R. Pr. B. Mozes dla magazynu “My Company Polska”

W najnowszym wydaniu magazynu My Company Polska ukazał się interesujący artykuł dotyczący wynalazku pracowniczego oraz prawa własności przemysłowej, które m.in. definiuje to zagadnienie. Radca prawny Bartłomiej Mozes, wspólnik naszej Kancelarii, udzielił na ten temat komentarza na łamach miesięcznika. Nasz ekspert wskazuje, że w razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy,…
Czytaj dalej

STRAJK PRACOWNIKÓW JAKO SIŁA WYŻSZA. R. PR. ADAM DOMAGAŁA NA ŁAMACH DODATKU DO “RZECZPOSPOLITEJ”.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, strajk jako środek ostateczny, polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy, w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów związanych z warunkami pracy, płacy lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w…
Czytaj dalej

R. Pr. K. Nowak na temat RODO w “Bezpiecznej Firmie” – dodatku do “Rzeczpospolitej”

Temat RODO w przedsiębiorstwach pozostaje nadal aktualny. Na łamach grudniowego wydania „Bezpieczna Firma” – dodatku do dziennika Rzeczpospolita – ukazał się artykuł radcy prawnego Klaudia Nowak z naszej Kancelarii dotyczący przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w firmie. Nasza ekspertka w zakresie RODO wyjaśnia, jak przebiega kontrola, jakie uprawnienia ma kontrolujący oraz na co kontrolowany…
Czytaj dalej