Monthly Archives: marzec 2021

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT i wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych – informacja prawna

[1] Dzisiaj, tj. 30 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 571), na podstawie którego przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2021 r. uległ termin na: złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył…
Czytaj dalej

Informacja prawna w sprawie projektowanego przedłużenia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020

[1] Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia, na mocy którego zostaną przedłużone - w związku z epidemią COVID-19, terminy m.in. sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok  obrotowy 2020. Jak wynika z opublikowanego komunikatu „Ministerstwo Finansów wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców…
Czytaj dalej

Czym jest stan “gotowości do pracy”? Jakie wówczas przysługuje wynagrodzenie?

W kodeksie pracy znajdujemy postanowienia odnoszące się do  stanu gotowości do pracy. Regulacje te dotyczą  szczególnych sytuacji, w których pracownik nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, jednocześnie otrzymując wynagrodzenie. Co oznacza stan gotowości do pracy? Jakie przesłanki powinny być  spełnione, aby zasadnie mówić o stanie gotowości do pracy i aby przysługiwało nam odpowiednie wynagrodzenie? Na…
Czytaj dalej