Monthly Archives: wrzesień 2018

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Zgodnie z art. 299 kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Odpowiedzialność przewidziana w niniejszym przepisie stanowi konsekwencję nieprawidłowego prowadzenia przez członków zarządu spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego następstwem jest niemożność zaspokojenia się przez wierzyciela z  majątku spółki. Zgodnie z dominującym…
Czytaj dalej