Monthly Archives: listopad 2020

Informacja prawna w sprawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-­19

Uwagi wstępne [1] W dniu 28 października 2020r. uchwalono ustawę  o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19 (druki nr 683, 684, 685, 686 rozpatrywane wspólnie). Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta w dniu 3 listopada 2020r., jednak nie została jeszcze ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Informacja niniejsza dotyczy zatem…
Czytaj dalej

Informacja prawna w sprawie kwarantanny z powodu narażenia na chorobę wywołania wirusem SARS-CoV-2 oraz izolacji osób chorych na COVID-19

[1] Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j. z dnia 2020.10.20) kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Izolacja z kolei to odosobnienie osoby…
Czytaj dalej

Czy można odmówić kwarantanny?

Od marca 2020 roku słowo „kwarantanna” odmieniane jest przez wszystkie przypadki. To działanie zapobiegawcze, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. Na obowiązkową kwarantannę kierują służby sanitarno-epidemiologiczne lub następuje ona automatycznie, m.in. po uzyskaniu skierowania na test w kierunku COVID-19. Powstaje jednak pytanie czy można z obowiązkiem tym się nie zgodzić? Czy osoba, która…
Czytaj dalej