Kategoria: Strefa wiedzy

Krótszy tydzień pracy w Polsce – czy to możliwe rozwiązanie?

Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów w Unii Europejskiej. W 2020 roku średnio przepracowaliśmy 1848 godzin – tak wynika z raportu „Working time in 2019–2020”. W czołówce najdłużej pracujących krajów obok Polski znajdują się również Węgry. Już niebawem mogą nadejść jednak zmiany w czasie pracy. W miniony czwartek, 22 września, do Sejmu wpłynął projekt ustawy…
Czytaj dalej

SANKCJE WOBEC „PODMIOTÓW ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH” W ZWIĄZKU Z WOJNĄ W UKRAINIE – PRZEPISY KRAJOWE

W dniu 13 kwietnia 2022 r. uchwalona została ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zwana dalej „ustawą z 13.04.2022”. Przepisy wprowadzają sankcje krajowe wobec „podmiotów rosyjskich i białoruskich” i stanowią uzupełnienie sankcji na poziomie unijnym. Radca prawny Mariusz…
Czytaj dalej

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA – CZYM JEST, KIEDY MOŻE BYĆ SPORZĄDZONY, JAKIE SĄ WYŁĄCZENIA?

Akt poświadczenia dziedziczenia (dalej APD) to instytucja wprowadzona przez ustawodawcę celem uproszczenia i skrócenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku w sytuacjach bezspornych (wymagane jest zgodne stanowisko wszystkich spadkobierców i potencjalnych spadkobierców zarówno ustawowych, jak i testamentowych). Niesie ona wiele korzyści dla spadkobierców i zainteresowanych, gdyż umożliwia wygodniejszy dostęp do formalności związanych z potwierdzeniem praw do…
Czytaj dalej

Zwolnienie przewoźnika od odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie towaru na podstawie Konwencji CMR

W transporcie drogowym mogą zdarzyć się sytuacje nieprzewidziane, takie jak m. in. wypadek komunikacyjny, w konsekwencji których przewożony ładunek zaginie lub ulegnie uszkodzeniu. Kwestie odpowiedzialności przewoźnika za powstałą szkodę reguluje Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Przepisy te wyjaśnia radca prawny Szymon Szczepanek z Kancelarii Mirosławski, Galos, Mozes w Sosnowcu.   Konwencję o…
Czytaj dalej