Kategoria: Strefa wiedzy

Wskazówki w zakresie konstruowania pozwu oraz odpowiedzi na pozew – nowelizacja KPC

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Radca prawny Szymon Szczepanek z naszej Kancelarii przygotował zestawienie najważniejszych zmian, które dotyczą konstruowania pozwu oraz odpowiedzi na pozew, jak również sprzeciwu od nakazu zapłaty. 1. Najważniejsza zmiana to wprowadzenie art. 128 (1), który stanowi, że pisma wnoszone przez profesjonalnego pełnomocnika powinny…
Czytaj dalej

ZMIANY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Pragniemy poinformować, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt z dnia 27 stycznia 2023 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Projekt ten stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 2981 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700…
Czytaj dalej

ZMIANY W PRAWIE PRACY – kontrola trzeźwości i praca zdalna

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2335), która wprowadza na stałe możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracowników oraz wprowadza przepisy pozwalające na kontrolę trzeźwości pracowników. Radca prawny Adam Domagała z naszej Kancelarii prezentuje…
Czytaj dalej

REWOLUCJA W PRAWIE PRACY – WORK LIFE BALANCE

Dnia 10 stycznia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii…
Czytaj dalej