Kategoria: Strefa wiedzy

ZMIANY W PRAWIE PRACY – kontrola trzeźwości i praca zdalna

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2335), która wprowadza na stałe możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracowników oraz wprowadza przepisy pozwalające na kontrolę trzeźwości pracowników. Radca prawny Adam Domagała z naszej Kancelarii prezentuje…
Czytaj dalej

REWOLUCJA W PRAWIE PRACY – WORK LIFE BALANCE

Dnia 10 stycznia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii…
Czytaj dalej

NIEWŁAŚCIWE OPAKOWANIE TOWARU, A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

W Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) nie ma przepisu, który wyraźnie wskazywałby podmiot zobowiązany do opakowania towaru. Przyjmuje się jednak, że towar powinien zostać wydany przewoźnikowi w takim stanie, aby możliwy był jego bezpieczny przewóz, co wiąże się także z obowiązkiem jego właściwego opakowania. Ponadto zgodnie z treścią art. 8 ust. 1…
Czytaj dalej

BUSINESS JUDGEMENT RULE  – ZASADA BIZNESOWEJ OCENY SYTUACJI

W dniu 13 października 2022 r. weszły w życie znaczące zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych. Jedną z nich jest wprowadzenie w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych zasady biznesowej oceny sytuacji,  tzw. business judgement rule (art. 293 § 3 ksh, art. 483 § 3 ksh). Zgodnie z tą zasadą członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej,…
Czytaj dalej