Kategoria: Strefa wiedzy

Zmiana przepisów dotyczących skutków złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie przedawnienia roszczeń – jakie kroki warto podjąć?

Nadchodzi zmiana przepisów Kodeksu cywilnego  dotyczących skutków złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej  w zakresie przedawnienia roszczeń. W dniu 30 czerwca 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu cywilnego, która wprowadzi istotne zmiany w zakresie biegu przedawnienia roszczeń w przypadku złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, złożenie wniosku o…
Czytaj dalej

SANKCJE WOBEC „PODMIOTÓW ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH” W ZWIĄZKU Z WOJNĄ W UKRAINIE

W związku z wojną w Ukrainie, na poziomie Unii Europejskiej, przyjęto jak na razie 5 pakietów sankcji. Negocjowany jest obecnie pakiet nr 6. Obowiązujące sankcje polegają na  ograniczeniach i zakazach relacji biznesowych i uczestnictwa w obrocie gospodarczym z „podmiotami rosyjskimi i białoruskimi”. Podstawowe rodzaje sankcji to: - sankcje finansowe (m.in. zamrożenie funduszy, zakaz udostępniania funduszy);…
Czytaj dalej

Wpływ ewentualnego odwołania stanu epidemii na regulacje dotyczące przedsiębiorców

W związku z planowanym odwołaniem z dniem 16 maja 2022r. stanu epidemii i prawdopodobnym zarządzeniem stanu zagrożenia epidemicznego przedstawiam kilka następujących uwag: Specustawa covidowa [1] Zasadnicza część regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.…
Czytaj dalej

Ułatwienia w zatrudnianiu obywateli Ukrainy i prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej

W wyniku wojny w Ukrainie, obywatele tego kraju zostali zmuszeni do opuszczenia swoich miejsc zamieszkania i pracy. Wielu z nich znalazło schronienie na terytorium naszego kraju. W dniu 12 marca 2022 r. opublikowano ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwana dalej ,,ustawą’’), która obowiązuje z mocą wsteczną…
Czytaj dalej