Kategoria: Strefa wiedzy

KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWE PO NOWEMU

Z dniem 11 października 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1666). Celem regulacji jest uporządkowanie i uszczegółowienie norm dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych oraz dostosowanie funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych do zmian wprowadzonych w ustawie o związkach zawodowych. Wdrożone nowe przepisy wyjaśnia radca prawny Mariusz…
Czytaj dalej

Wypalenie zawodowe – czy może być podstawową do wystawienia L4 od 1 stycznia 2022 roku ?

Wypalenie zawodowe to poważny problem dotykający coraz więcej pracowników. W czerwcu 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wpisała wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. Taka decyzja nie oznacza jednak, że od nowego roku osoby mające objawy wypalenia zawodowego będą mogły na tej podstawie otrzymać zwolnienie lekarskie…
Czytaj dalej

Biegli sądowi w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu

Służebność przesyłu jest elementem krajowego prawa rzeczowego. Do obowiązujących przepisów została wprowadzona nowelizacją Kodeksu cywilnego z 2008 roku. Radca prawny Mariusz Mirosławski, wspólnik Kancelarii MGM oraz radca prawny Klaudia Nowak przygotowali szczegółowe opracowanie wyjaśniające istotę służebności przesyłu i podejmujące rolę biegłych sądowych w tej kwestii. Istota i treść służebności przesyłu (art. 3051 k.c.) [1] Służebność…
Czytaj dalej

Projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa to wymóg dostosowujący polskie prawodawstwo do dyrektywy Unii Europejskiej z 2019 roku. Wdrożenie ustawy o sygnalistach zgodnie z harmonogramem upływa 17 grudnia 2021. Radca prawny Edyta Wróbel oraz radca prawny Mariusz Mirosławski, wspólnik Kancelarii MGM, przygotowali szczegółowy opis projektowanych przepisów w zakresie uprawnień sygnalistów oraz obowiązków pracodawców.…
Czytaj dalej