Monthly Archives: lipiec 2022

R.PR. M.MIROSŁAWSKI DLA PORADNIKA RZECZPOSPOLITEJ: SANCKJE WOBEC PODMIOTÓW ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH

Unia Europejska wprowadza pakiety sankcji na Rosję i Białoruś. O konieczności przeprowadzania audytów w celu sprawdzenia czy działalność nie naruszy wprowadzonych obostrzeń publikuje na łamach „Rzeczpospolitej” radca prawny Mariusz Mirosławski, wspólnik Kancelarii MGM. Obecne sankcje podzielić możemy na finansowe, gospodarcze, ruchu osobowego, dyplomatyczne i restrykcje medialne. Ostatni pakiet obostrzeń obejmuje m.in. zakaz importu ropy naftowej…
Czytaj dalej

NOWELIZACJĘ USTAWY O WYNAGRODZENIACH W OCHRONIE ZDROWIA NA ŁAMACH RZECZPOSPOLITEJ I INNYCH MEDIÓW KOMENTUJE R.PR. J. KOWALSKI

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych obowiązuje od sierpnia 2017 r. Ostatnia jej nowelizacja między innymi istotnie podwyższyła wskaźniki służące ustalaniu tych minimalnych wynagrodzeń. Ustawa Nowelizująca weszła w życie z dniem 29 czerwca 2022 r., a jej przepisy skutkują nałożeniem na podmioty…
Czytaj dalej

SPRAWA O ZAPŁATĘ KARY UMOWNEJ I SKUTECZNIE WDROŻONY MECHANIZM MIARKOWANIA WYSOKOŚCI KARY UMOWNEJ

Prawnicy Kancelarii MGM reprezentowali Klienta, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług projektowych (biuro architektoniczne), będącą stroną pozwaną w sporze sądowym o zapłatę kary umownej w związku z nieterminową realizacją umowy, której przedmiotem była aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu o charakterze wojskowym. Klienta reprezentowali radca prawny Seweryn Galos,…
Czytaj dalej

ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI DIET I DELEGACJI ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE – INFORMACJA PRAWNA

28 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w Państwowej lub Samorządowej Jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Materiał opracował radca prawny Adam Domagała z naszej Kancelarii. Rozporządzenie Ministra…
Czytaj dalej