NOWELIZACJĘ USTAWY O WYNAGRODZENIACH W OCHRONIE ZDROWIA NA ŁAMACH RZECZPOSPOLITEJ I INNYCH MEDIÓW KOMENTUJE R.PR. J. KOWALSKI

NOWELIZACJĘ USTAWY O WYNAGRODZENIACH W OCHRONIE ZDROWIA NA ŁAMACH RZECZPOSPOLITEJ I INNYCH MEDIÓW KOMENTUJE R.PR. J. KOWALSKI

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych obowiązuje od sierpnia 2017 r. Ostatnia jej nowelizacja między innymi istotnie podwyższyła wskaźniki służące ustalaniu tych minimalnych wynagrodzeń. Ustawa Nowelizująca weszła w życie z dniem 29 czerwca 2022 r., a jej przepisy skutkują nałożeniem na podmioty lecznicze - pracodawców obowiązków, które powinny zostać zrealizowane począwszy od lipca 2022 r. Nowe regulacje w wynagrodzeniach w ochronie zdrowia komentuje w mediach radca prawny Jakub Kowalski, wspólnik Kancelarii MGM.

Ustawa (jeszcze przed nowelizacją) była skierowana do wszystkich podmiotów leczniczych (a więc wszystkich podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Regulacja ta obejmowała zatem nie tylko podmioty publiczne, jak samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy jednostki budżetowe, ale także prywatne placówki. To m.in. przedsiębiorcy, fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej. Regulacją Ustawy, tak poprzednio, jak i obecnie nie są objęci lekarze, pielęgniarki lub fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową.

Wspólnik Kancelarii MGM, radca prawny Jakub Kowalski, specjalizujący się w obszarze ochrony zdrowia, szczegółowo opisał nowe regulacje. Na łamach dziennika "Rzeczpospolita" oraz portali branżowych INFOR.pl oraz eGospodarka.pl ukazały się artykuły naszego eksperta. Zachęcamy do lektury!

https://www.rp.pl/sluzba-zdrowia/art36792651-na-czym-polega-nowelizacja-przepisow-o-wynagrodzeniach-w-ochronie-zdrowia

https://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/kadry-i-place/pracownicy-sluzby-zdrowia/5541646,Ustawa-o-wynagrodzeniach-w-ochronie-zdrowia-zmiany-2022.html

https://www.praca.egospodarka.pl/177046,Ustawa-o-wynagrodzeniach-w-ochronie-zdrowia-nowelizacja,1,55,1.html

Comments are closed.