Aktualności

WYRÓŻNIENIE DLA KANCELARII MGM

Rankingu Kancelarii Prawnych organizowanego przez „Rzeczpospolitą", który stanowi też szansę na wskazanie trendów oraz wyzwań związanych ze zmieniającym się rynkiem. W 20. edycji Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski Galos Mozes została wyróżniona w kategorii „WSPARCIE DLA WALCZĄCEJ UKRAINY". - Nasza Kancelaria często wspiera potrzebujących poprzez działania pro bono. Reagując na ostatnie wydarzenia na Ukrainie nie pozostaliśmy…
Czytaj dalej

NOWY RADCA PRAWNY W KANCELARII MGM

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Karolina Sojka z naszej Kancelarii pomyślnie zakończyła aplikację prowadzoną przez OIRP w Katowicach i zdała egzamin radcowski! Cieszymy się, że nasze grono powiększy się o kolejną osobę z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Pani Karolinie serdecznie gratulujemy! Życzymy satysfakcji zawodowej, spełnienia, wytrwałości w podejmowaniu wyzwań prawnych i wielu sukcesów!
Czytaj dalej

SUKCES KLIENTA KANCELARII – wyrok uwzględniający powództwo w sprawie o stwierdzenie obowiązku danej osoby złożenia oznaczonego oświadczenia woli (art. 64 k.c.)

Prawnicy Kancelarii MGM reprezentowali Klienta, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w branży hotelarskiej i najmu powierzchni komercyjnych, w sporze sądowym o stwierdzenia obowiązku danej osoby (pozwanego) złożenia oznaczonego oświadczenia woli. Sprawa oparta była o treść art. 64 Kodeksu cywilnego. Stan faktyczny: W dniu 18.09.2019 r. Klient Kancelarii MGM (powód) zawarł z osobą fizyczną (poprzednikiem prawnym…
Czytaj dalej

Zmiana przepisów dotyczących skutków złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie przedawnienia roszczeń – jakie kroki warto podjąć?

Nadchodzi zmiana przepisów Kodeksu cywilnego  dotyczących skutków złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej  w zakresie przedawnienia roszczeń. W dniu 30 czerwca 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu cywilnego, która wprowadzi istotne zmiany w zakresie biegu przedawnienia roszczeń w przypadku złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, złożenie wniosku o…
Czytaj dalej