Monthly Archives: luty 2019

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego – ocena skutków regulacji dla rynku najmów pojazdów zastępczych oraz warsztatów naprawczych

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego przewiduje liczne obostrzenia dla przedsiębiorców zajmujących się dochodzeniem odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu czynów niedozwolonych. Omawiana regulacja ma przede wszystkim na celu „zwiększyć zakres ochrony osób, które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych i korzystają z usług kancelarii odszkodowawczych oraz wyeliminować…
Czytaj dalej

„Martwe podmioty” i ich rozwiązanie i wykreślenie z KRS

Krajowy Rejestr Sądowy ewidencjonuje wiele podmiotów, które nie posiadają majątku, od wielu lat nie prowadzą faktycznej działalności gospodarczej oraz nie składają sprawozdań finansowych. Regulacje przyjęte przez ustawodawcę w art. 25a – 25e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wyposażyły sądy rejestrowe w narzędzie służące oczyszczaniu KRS z „martwych podmiotów”. Powołane przepisy regulują postępowanie o rozwiązanie podmiotu…
Czytaj dalej

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Prezes Rady Ministrów skierował w dniu 11 stycznia 2019 r. do Marszałka Sejmu Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą. Projekt zakłada  liczne i zasadnicze zmiany, w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w stosunku do tego jak ta odpowiedzialność kształtuje się na gruncie obecnie obowiązującej ustawy. Jak wynika z uzasadnienia projektu, nowa…
Czytaj dalej