Yearly Archives: 2019

Uprawnienie położnych do udzielania świadczeń zdrowotnych w kontekście płci i wieku pacjenta.

W związku z powtarzaną często (jak zwykle bywa w przypadku tego rodzaju „powszechnej wiedzy”) tezą, jakoby położne były uprawnione jedynie do udzielania świadczeń zdrowotnych kobietom oraz dzieciom do 8. tygodnia życia, warto dokonać próby ustalenia zarówno pochodzenia takiego zapatrywania, jak i próby jego weryfikacji. Zacząć wypada od poszukiwania aktów prawnych, w których w ogóle pojawia się 8.…
Czytaj dalej

Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.) – nowy typ spółki kapitałowej

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych zakłada utworzenie nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (w skrócie: P.S.A.). Ta nowoczesna forma spółki ma ułatwić rozwój przedsięwzięć, w szczególności start-upów, którym nie odpowiada żadna z istniejących form spółek. To kolejne rozwiązanie w ramach przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla…
Czytaj dalej

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim – obowiązkiem pracodawcy?

Z początkiem stycznia 2019 r. ZUS rozpoczął intensywne działania mające na celu kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników. Poza podejmowanymi w ramach ustawowych obowiązków czynnościami zmierzającymi do ustalenia tych ubezpieczonych, którzy wykorzystują zwolnienia lekarskie w sposób niezgodny z ich celem, ZUS korespondencyjnie wzywa do składania comiesięcznych raportów o wynikach kontroli prowadzonej przez przedsiębiorców będących…
Czytaj dalej