Monthly Archives: październik 2020

Wprowadzenie tzw. estońskiego CIT i specjalnego funduszu inwestycyjnego – opis projektowanych zmian

Obecnie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem  ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 643, pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 7 października 2020r., projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych).  Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia modelu opodatkowania wzorowanego na regulacjach…
Czytaj dalej