Kategoria: Bez kategorii

Informacja prawna w sprawie „Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”

[1]  Zgodnie z opublikowanymi informacjami Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”.  W programie przewidziano  pomoc w formie dotacji dla mikroprzedsiębiorstw i w formie dopłat do niepokrytych kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw. [2] Środki mogą być przekazane przedsiębiorcom spełniającym wymogi…
Czytaj dalej

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

[1]  W dniu 1 stycznia 2021r. wchodzą w życie zmiany przepisów  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dodany  art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z…
Czytaj dalej

Ochrona podwykonawcy w obliczu kwarantanny pracowników

Pandemia odbiła swoje piętno także na wielu inwestycjach, które ze względu na dużą skalę, często realizowane są przez generalnego wykonawcę  we współpracy nawet z kilkoma podwykonawcami. Warto zastanowić się jak w kontekście stanu epidemii wygląda sytuacja prawna podwykonawców. Czy podwykonawcy wykonujący swoje obowiązki na podstawie udzielonych im zamówień są chronieni na wypadek ich niewykonania  z…
Czytaj dalej