Monthly Archives: luty 2023

Zmiany w rękojmi dla konsumentów i przedsiębiorców – r. pr. Sz. Szczepanek w “Rzeczpospolitej”

Na łamach portalu Rzeczpospolita ukazał się artykuł radcy prawnego Szymona Szczepanka opisujący zmiany przepisów w zakresie rękojmi konsumenckiej w relacjach konsument-przedsiębiorca. W artykule przywołano także nowe regulacje dotyczące umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. Przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., dotyczą m.in. rezygnacji z posługiwania się pojęciem wady…
Czytaj dalej

ZMIANY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Pragniemy poinformować, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt z dnia 27 stycznia 2023 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Projekt ten stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 2981 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700…
Czytaj dalej

Strefa Biznesu: Wyższy limit spadku lub darowizny

W czwartek, 26 stycznia, Sejm uchwalił przepisy, które m.in. podnoszą kwoty wolne podatku od spadków i darowizn. Teraz zajmie się nimi Senat. Zmiany wprowadzone zostały poprzez tzw. ustawę deregulacyjną, która nowelizuje kilkanaście aktów prawnych, a jej celem jest likwidowanie barier administracyjnych i prawnych. W artykule na łamach „Strefy Biznesu” radca prawny Anna Zielińska-Jadwiszczok komentuje planowane…
Czytaj dalej