Zmiany w rękojmi dla konsumentów i przedsiębiorców – r. pr. Sz. Szczepanek w “Rzeczpospolitej”

Zmiany w rękojmi dla konsumentów i przedsiębiorców – r. pr. Sz. Szczepanek w “Rzeczpospolitej”

Na łamach portalu Rzeczpospolita ukazał się artykuł radcy prawnego Szymona Szczepanka opisujący zmiany przepisów w zakresie rękojmi konsumenckiej w relacjach konsument-przedsiębiorca. W artykule przywołano także nowe regulacje dotyczące umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., dotyczą m.in. rezygnacji z posługiwania się pojęciem wady fizycznej i prawnej na rzecz pojęcia braku zgodności towaru z umową. Ponadto ustawodawca wymienia warunki, które muszą zostać spełnione, aby towar okazał się zgodny z przedmiotem umowy. Jakie jeszcze istotne zmiany zostały wprowadzone? Jak ma się to do równoległych przepisów regulujących rękojmię w Kodeksie cywilnym? Na wszystkie te pytania odpowiada nasz ekspert, radca prawny Szymon Szczepanek w artykule na łamach portalu Rzeczpospolita. Publikacja dostępna jest pod linkiem: https://www.rp.pl/konsumenci/art37979891-zmiana-przepisow-w-zakresie-rekojmi

Comments are closed.