Monthly Archives: listopad 2018

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności z mocy prawa

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716) . Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza ustawa, a która zaistnieje z dniem 1 stycznia 2019 r., jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami…
Czytaj dalej