Kategoria: Sukcesy kancelarii

Sukces Klienta Kancelarii MGM w sporze z Urzędem Skarbowym

Przedawnienie zobowiązania publicznoprawnego, skutkujące wygaśnięciem hipoteki przymusowej ustanowionej w celu zabezpieczenia wykonania tego zobowiązania. W sprawie Klienta Kancelarii MGM, poborca skarbowy (komornik skarbowy) - organ egzekucyjny w administracji - doprowadził do wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej własność Klienta na rzecz jednego z wierzycieli publicznych hipoteki przymusowej (w kwocie ponad 200 000 zł). Hipoteka…
Czytaj dalej

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z końcem sierpnia 2021 roku Kancelaria MGM ostatecznie zakończyła projekt związany ze zmianą formy prawnej Klienta - spółki z branży deweloperskiej i wynajmu powierzchni biurowych. Klient zwrócił się do Kancelarii o pomoc prawną w kompleksowym przeprowadzeniu zaplanowanej reorganizacji, obejmującej w pierwszej kolejności podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej, a następnie przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną…
Czytaj dalej

Sąd zabezpieczył powództwo w sprawie o ochronę dóbr osobistych spółki. Sukces Klienta w sprawie o ochronę dóbr osobistych osoby prawnej

Po rozpoznaniu wniosku złożonego przez Kancelarię MGM w imieniu Klienta – spółki działającej m.in. w branży budownictwa mieszkaniowego,  Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa. Postanowienie nie przesądza o wyniku postępowania, ale to przełomowe i bardzo korzystne orzeczenie. Pozwem z dnia 19 lipca 2021 roku sformułowane zostało roszczenie o ochronę dóbr osobistych powodowej…
Czytaj dalej

Reprezentacja pracodawcy w sporze zbiorowym

Kancelaria MGM, w lipcu reprezentowana przez jednego ze wspólników – radcę prawnego Bartłomieja Mozesa - świadczyła pomoc prawną na rzecz Klienta (Pracodawcy) działającego w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) w związku ze sporem zbiorowym wszczętym przez pięć organizacji związkowych, w sprawie dotyczącej zmiany warunków płacowych. Pomoc prawna udzielana była zarówno na etapie rokowań jak i mediacji prowadzonych…
Czytaj dalej