Kategoria: Sukcesy kancelarii

Kancelaria MGM członkiem Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria Mirosławski, Galos, Mozes została przyjęta w poczet członków Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej. Do prestiżowego grona przedsiębiorców działających w regionie Zagłębia i Śląska dołączyliśmy w połowie września. Zagłębiowska Izba Gospodarcza jest dobrowolnym zrzeszeniem przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu, do którego należy blisko 60 podmiotów. Instytucja ta od ponad 30 lat aktywnie uczestniczy w życiu…
Czytaj dalej

SPRAWA O ZAPŁATĘ KARY UMOWNEJ I SKUTECZNIE WDROŻONY MECHANIZM MIARKOWANIA WYSOKOŚCI KARY UMOWNEJ

Prawnicy Kancelarii MGM reprezentowali Klienta, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług projektowych (biuro architektoniczne), będącą stroną pozwaną w sporze sądowym o zapłatę kary umownej w związku z nieterminową realizacją umowy, której przedmiotem była aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu o charakterze wojskowym. Klienta reprezentowali radca prawny Seweryn Galos,…
Czytaj dalej

SUKCES KLIENTA KANCELARII –  ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA POPRZEZ ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W SPRAWIE ZE SKARGI PAULIAŃSKIEJ

Klient Kancelarii MGM uzyskał prawomocne zabezpieczenie powództwa wytoczonego na podstawie art. 527 i nast. K.c. (skarga pauliańska). Zabezpieczenie polega na zawieszeniu równolegle toczącego się postępowania egzekucyjnego, które uniemożliwiało skuteczne prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela-Klienta Kancelarii. Klienta reprezentował radca prawny Piotr Lenart z naszej Kancelarii. Wierzyciel (powód-Klient Kancelarii MGM), po uzyskaniu informacji o tym, że dłużnik…
Czytaj dalej

SUKCES KLIENTA KANCELARII – wyrok uwzględniający powództwo w sprawie o stwierdzenie obowiązku danej osoby złożenia oznaczonego oświadczenia woli (art. 64 k.c.)

Prawnicy Kancelarii MGM reprezentowali Klienta, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w branży hotelarskiej i najmu powierzchni komercyjnych, w sporze sądowym o stwierdzenia obowiązku danej osoby (pozwanego) złożenia oznaczonego oświadczenia woli. Sprawa oparta była o treść art. 64 Kodeksu cywilnego. Stan faktyczny: W dniu 18.09.2019 r. Klient Kancelarii MGM (powód) zawarł z osobą fizyczną (poprzednikiem prawnym…
Czytaj dalej