Kategoria: Sukcesy kancelarii

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z końcem sierpnia 2021 roku Kancelaria MGM ostatecznie zakończyła projekt związany ze zmianą formy prawnej Klienta - spółki z branży deweloperskiej i wynajmu powierzchni biurowych. Klient zwrócił się do Kancelarii o pomoc prawną w kompleksowym przeprowadzeniu zaplanowanej reorganizacji, obejmującej w pierwszej kolejności podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej, a następnie przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną…
Czytaj dalej

Sąd zabezpieczył powództwo w sprawie o ochronę dóbr osobistych spółki. Sukces Klienta w sprawie o ochronę dóbr osobistych osoby prawnej

Po rozpoznaniu wniosku złożonego przez Kancelarię MGM w imieniu Klienta – spółki działającej m.in. w branży budownictwa mieszkaniowego,  Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa. Postanowienie nie przesądza o wyniku postępowania, ale to przełomowe i bardzo korzystne orzeczenie. Pozwem z dnia 19 lipca 2021 roku sformułowane zostało roszczenie o ochronę dóbr osobistych powodowej…
Czytaj dalej

Reprezentacja pracodawcy w sporze zbiorowym

Kancelaria MGM, w lipcu reprezentowana przez jednego ze wspólników – radcę prawnego Bartłomieja Mozesa - świadczyła pomoc prawną na rzecz Klienta (Pracodawcy) działającego w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) w związku ze sporem zbiorowym wszczętym przez pięć organizacji związkowych, w sprawie dotyczącej zmiany warunków płacowych. Pomoc prawna udzielana była zarówno na etapie rokowań jak i mediacji prowadzonych…
Czytaj dalej

Nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od wspólnika wychodzącego ze spółki

Dla Klienta z branży transportowo-spedycyjnej (TSL) Kancelaria MGM Mirosławski, Galos, Mozes w czerwcu i lipcu 2021 doradzała  w procesie nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, należących do wspólnika ustępującego ze spółki. Nasze wsparcie obejmowało kompleksową obsługę prawną transakcji, w tym m.in. przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i korporacyjnej, a także uczestniczenie w postępowaniu przed sądem rejestrowym od…
Czytaj dalej