Jubileusz 15-lecia Kancelarii MGM – doświadczenie, pasja zawodowa i konsekwentny rozwój

Jubileusz 15-lecia Kancelarii MGM – doświadczenie, pasja zawodowa i konsekwentny rozwój

W listopadzie 2022 roku minęło 15 lat od momentu powstania Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes. Jej założenie było naturalną konsekwencją rozwoju ówczesnych działalności zawodowych radców prawnych Mariusza Mirosławskiego, Seweryna Galosa i Bartłomieja Mozesa. Po upływie kilku lat do grona wspólników dołączył radca prawny Jakub Kowalski. Zaangażowanie, entuzjazm i pasja zawodowa, jakie towarzyszyły grupie założycieli, są nadal obecne w działalności Kancelarii i przyświecają zespołowi w każdej prowadzonej sprawie. Przez 15 lat działalności Kancelaria MGM świadczyła profesjonalną pomoc prawną na rzecz wielu klientów, prowadziła liczne, angażujące sprawy z zakresu różnych dziedzin prawa oraz przygotowała setki tysięcy dokumentów. Ten szczególny jubileusz jest doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Kancelarii MGM na rynku prawniczym, a także refleksji nad dalszymi planami rozwoju.

Kancelaria MGM od 2007 roku świadczy najwyższej jakości usługi i opiekę prawną, co potwierdza wysoka skuteczność – blisko 97% wygranych spraw na drodze sądowej. Pomimo 15 lat formalnej działalności, wspólnicy Kancelarii działają na rynku prawniczym znacznie dłużej. Łącznie dysponują 80-letnim doświadczeniem w profesjonalnej obsłudze prawnej w sektorze biznesowym i klientów indywidualnych. W ciągu 15 lat działalności i obecności na rynku Kancelaria MGM prowadziła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz polskich i europejskich przedsiębiorstw w zmieniających się dynamicznie warunkach rynkowych i otoczeniu oraz osób indywidualnych. Zespół Kancelarii przygotował setki tysięcy pism procesowych, umów i innych dokumentów, prowadził liczne sprawy z zakresu różnych dziedzin prawa, a także służył pomocą swoim klientom w wielu, często bardzo skomplikowanych, problemach natury prawnej.

- Przez ten czas zdobyliśmy zaufanie kilkuset przedsiębiorców z różnych branż, a także spółek giełdowych, inwestorów, instytucji publicznych oraz klientów indywidualnych. Idea, którą kierowaliśmy się, zakładając naszą Kancelarię 15 lat temu, wciąż jest aktualna. To połączenie profesjonalnych usług prawnych dla wyspecjalizowanego biznesu, sektora małych i średnich przedsiębiorców oraz obsługa osób prywatnych w oparciu o doświadczony i silny zespół ekspertów. Z okazji naszego jubileuszu pragniemy podziękować naszym klientom, którzy przyczynili się do sukcesu Kancelarii MGM. Dziękujemy za Państwa zaufanie. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że cechuje nas otwartość na nowe, różnorodne wyzwania prawne, a naszym celem jest konsekwentny rozwój. Stale umacniamy pozycję naszej Kancelarii, która koncentruje się na obsłudze szeroko rozumianego obrotu gospodarczego – podkreśla radca prawny Mariusz Mirosławski, wspólnik Kancelarii MGM.

Doświadczenie, zaangażowanie i skuteczność
Kancelaria Mirosławski, Galos, Mozes przez kilkanaście lat działalności wyspecjalizowała się w obszarach prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa transportowego, prawa obrotu nieruchomościami i obsługi inwestycji, prawa energetycznego, prawa medycznego i diagnostyki laboratoryjnej. Posiada także doświadczenie w zakresie przekształceń i łączenia spółek. Zespół Kancelarii obsługuje klientów z różnych branż: finansowej, związanej z transportem, spedycją i logistyką, IT, robotyki i szeroko rozumianej branży inżynieryjnej i relokacji linii technologicznych. Ma ponadto bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów – zarówno na drodze ugodowej, jak i sądowej. Kancelaria MGM świadczy również pomoc prawną dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz klientów indywidualnych w sprawach związanych z życiem codziennym.

- W naszej działalności nie zapominamy bowiem o tym, że przedstawiciele świata biznesu mierzą się także z problemami natury prawnej wynikającymi z życia prywatnego, są to m.in. sprawy rodzinne, spadkowe czy związane z sukcesją. Jesteśmy blisko naszych klientów, a przejrzyste zasady współpracy, stałe wsparcie i kompleksowa pomoc prawna sprawia, że w pełni odpowiadamy na ich potrzeby – wskazuje radca prawny Seweryn Galos, wspólnik Kancelarii MGM.

W obecnych warunkach rynkowych o szybkości i skuteczności działań podjętych w ramach obsługi prawnej decyduje znajomość specyfiki zagadnień, z którymi na co dzień spotykają klienci kancelarii prawnych.

- Naszą bogatą wiedzę prawniczą łączymy ze znajomością specyfiki branży - dzięki temu wspieramy naszych klientów na każdym etapie sprawy i oferujemy najlepsze z możliwych rozwiązań w danej sytuacji. Taki schemat jest niejako wpisany w DNA naszej Kancelarii i wynika z wieloletniego doświadczenia w ochronie interesów klientów. Zaufanie, którym nas obdarzyli przez te 15 lat jest dla nas bezcenne – mówi radca prawny Bartłomiej Mozes, wspólnik Kancelarii MGM.

Siłą Kancelarii MGM jest zespół
Z biegiem czasu skład osobowy Kancelarii MGM ulegał powiększeniu — w 2007 roku liczyła sześciu pracowników, a obecnie to 16-osobowy, zgrany i dynamiczny zespół specjalistów o rozległych kompetencjach i bogatej wiedzy merytorycznej – radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz kadra administracyjna. W chwili powstania, Kancelarię MGM tworzyło trzech partnerów – radców prawnych Mariusz Mirosławski, Seweryn Galos oraz Bartłomiej Mozes, którzy podjęli decyzję o połączeniu indywidualnych działalności zawodowych. Po kilku latach wspólnicy dostrzegli wysoki potencjał zawodowy jednego ze współpracowników – radcy prawnego Jakuba Kowalskiego, który z Kancelarią MGM związany był od początku jej działalności. Tym samym od 1 października 2013 roku Kancelarię MGM tworzy czterech wspólników.

Niezwykle ważną częścią zespołu jest także kadra administracyjna zajmująca się profesjonalną obsługą sekretariatu, stanowiąc swoisty krwiobieg informacji, dokumentów oraz wszystkich spraw organizacyjnych. Nad rzetelną działalnością sekretariatu czuwa Pani Klaudia Kałat – Kierownik Sekretariatu, która od 12 lat jest zawodowo związana z Kancelarią MGM i tym samym jest pracownikiem o najdłuższym stażu w firmie. Specyfika działalności kancelarii prawnej związana jest także z koniecznością wdrożenia rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz obsługi IT. Kancelaria MGM od wielu już lat współpracuje z zewnętrznym specjalistą, a współpraca ta przynosi bardzo dobre rezultaty. Kancelaria kooperuje również z doradcami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi, a także kancelariami komorniczymi i notarialnymi.

Sukcesy i wyróżnienia
Przez 15 lat działalności Kancelaria MGM osiągnęła liczne sukcesy w obszarach swojej specjalizacji. Zrealizowała wiele skomplikowanych projektów, transakcji i kontraktów. Została także szczególnie doceniona przez otoczenie biznesowe, kilkukrotnie otrzymując branżowe wyróżnienia. W ogólnopolskim Rankingu Kancelarii Prawniczych w 2019 roku Kancelaria MGM została rekomendowana przez kapitułę ekspercką dziennika „Rzeczpospolita” w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń. Z kolei w roku 2020, jako jeden z 15 podmiotów w całym kraju, otrzymała specjalne wyróżnienie w kategorii „Wsparcie pro bono służby zdrowia podczas epidemii”. W tegorocznej, 20. edycji rankingu została uhonorowana w kategorii „Wsparcie dla walczącej Ukrainy”. Kancelaria MGM zdobywa również wyróżnienia w rankingach Kancelarii Prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” według liczby zatrudnionych adwokatów i radców prawnych.

- Od kilku lat konsekwentnie budujemy model naszej działalności w oparciu o zapewnienie klientowi kompleksowej obsługi prawnej na każdej płaszczyźnie działalności i życia prywatnego. Tworzymy dedykowane, wyspecjalizowane zespoły obsługujące klientów z danych branż. W ten sposób z sukcesem reprezentujemy klientów m.in. z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, transportowej, medycznej i diagnostyki laboratoryjnej, budowlanej czy informatycznej, często w sprawach o wielomilionowych wartościach. Nasza 15-letnia działalność procentuje stale powiększającym się gronem lojalnych partnerów i kolejnymi sukcesami – wskazuje radca prawny Jakub Kowalski, wspólnik Kancelarii MGM.

Eksperci Kancelarii MGM podejmują również szeroką współpracę z mediami. W odpowiedzi na liczne pytania ze strony redakcji, jak i z inicjatywy własnej, prawnicy chętnie dzielą się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i wnioskami. Efektem jest blisko 250 publikacji medialnych, zarówno na łamach prestiżowych czasopism branżowych i specjalistycznych, ale też mediów ogólnoinformacyjnych. Kancelaria MGM współpracuje także ze środowiskiem akademickim. Angażuje się m.in. w projekty naukowe realizowane przez organizacje studenckie Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Kancelaria MGM jest także członkiem Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej.

Plany na przyszłość
Kancelaria MGM stale się rozwija i poszerza obszary działalności. Wspólnicy Kancelarii podkreślą, że wśród nowych wyzwań znajduje się aktywność w branżach związanych z rozwojem technologicznym – automatyka, robotyka czy zaawansowany engineering. Kancelaria MGM chce także konsekwentnie wzmacniać swoją pozycję na śląskim rynku, który nadal jest niezwykle atrakcyjny dla nowo powstających firm, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Kancelaria Mirosławski, Galos, Mozes dziękuje wszystkim swoim Klientom za zaufanie przez 15 lat działalności. Jednocześnie zaprasza do dalszej współpracy z nadzieją na wspólne świętowanie kolejnych jubileuszy.

Comments are closed.