Monthly Archives: marzec 2019

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim – obowiązkiem pracodawcy?

Z początkiem stycznia 2019 r. ZUS rozpoczął intensywne działania mające na celu kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników. Poza podejmowanymi w ramach ustawowych obowiązków czynnościami zmierzającymi do ustalenia tych ubezpieczonych, którzy wykorzystują zwolnienia lekarskie w sposób niezgodny z ich celem, ZUS korespondencyjnie wzywa do składania comiesięcznych raportów o wynikach kontroli prowadzonej przez przedsiębiorców będących…
Czytaj dalej