Monthly Archives: czerwiec 2020

Tarcza antykryzysowa 4.0. – kolejny pakiet zmian dla biznesu

Tarcza antykryzysowa 4.0. weszła w życie. Wprowadza ona zmiany w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów z pakietu tzw. Tarcz antykryzysowych, ale także nowe rozwiązania dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 - m.in. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Zespół Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes Sp. j. przygotował opracowanie kolejnych rozwiązań wsparcia dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się…
Czytaj dalej

Zmiany w zakresie funkcjonowania spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20, dalej: „Ustawa”)  wprowadza nowelizację w zakresie funkcjonowania spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych. Istotne znaczenie mają następujące zmiany: I. Obowiązek założenia strony internetowej i zamieszczania na niej wszelkich wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń…
Czytaj dalej