Zmiany w zakresie funkcjonowania spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych

Zmiany w zakresie funkcjonowania spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20, dalej: „Ustawa”)  wprowadza nowelizację w zakresie funkcjonowania spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych. Istotne znaczenie mają następujące zmiany:

I. Obowiązek założenia strony internetowej i zamieszczania na niej wszelkich wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń pochodzących od spółki

II. Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

Polecamy przygotowane przez zespół Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes sp.j. opracowanie najważniejszych zmian: Zmiany Spółka Akcyjna

Comments are closed.