Monthly Archives: lipiec 2021

Restrukturyzacja grupy kapitałowej

Dla Klientów wchodzących w skład grupy kapitałowej działającej w sektorze Transport-Spedycja Logistyka (TSL), z udziałem spółek zagranicznych, Kancelaria MGM od maja aktywnie uczestniczyła w planowaniu reorganizacji grupy kapitałowej złożonej z pięciu powiązanych kapitałowo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Na zlecenie Klienta Kancelaria opracowała konspekty informacyjne opisujące warianty działań, które mogły prowadzić do założonego przez Klienta celu…
Czytaj dalej

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Dla jednego z Klientów z branży usług inżyniersko-instalacyjnych i relokacji linii technologicznych i produkcyjnych Kancelaria MGM doradzała w sprawie zamiany wierzytelności przysługującej jej wierzycielowi na udziały w kapitale zakładowym tej spółki. Na skutek czynności przeprowadzonych przy aktywnym udziale Kancelarii dług naszego klienta – spółki dłużniczki uległ umorzeniu, a wierzyciel uzyskał w zamian udziały w jej…
Czytaj dalej

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez konwersję wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym

Dla jednego z Klientów z branży usług inżyniersko-instalacyjnych i relokacji linii technologicznych i produkcyjnych Kancelaria doradzała w sprawie zamiany wierzytelności przysługującej jej wierzycielowi na udziały w kapitale zakładowym tej spółki. Na skutek czynności przeprowadzonych przy aktywnym udziale Kancelarii dług naszego klienta – spółki dłużniczki uległ umorzeniu, a wierzyciel uzyskał w zamian udziały w jej podwyższonym…
Czytaj dalej

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Dla Klienta z branży usług inżyniersko-instalacyjnych Kancelaria MGM realizowała projekt zbycia przez dotychczasowego, jedynego wspólnika części udziałów na rzecz inwestorów. Aktywność Kancelarii polegała na doradztwie - jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w transakcji zbycia części udziałów w spółce na rzecz nowych wspólników. Wsparcie Kancelarii obejmowało: kompleksową obsługę prawną transakcji w zakresie przygotowania i podpisania…
Czytaj dalej