Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Dla jednego z Klientów z branży usług inżyniersko-instalacyjnych i relokacji linii technologicznych i produkcyjnych Kancelaria MGM doradzała w sprawie zamiany wierzytelności przysługującej jej wierzycielowi na udziały w kapitale zakładowym tej spółki. Na skutek czynności przeprowadzonych przy aktywnym udziale Kancelarii dług naszego klienta – spółki dłużniczki uległ umorzeniu, a wierzyciel uzyskał w zamian udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym.

Kancelaria uczestniczyła w opisanym procesie począwszy od analizy ewentualnego ryzyka z nim związanego, przygotowania kompletnej dokumentacji, aż po zamknięcie procesu i uzyskanie właściwego wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Stan faktyczny sprawy był o tyle ciekawy, że na objętych przez wierzyciela udziałach w podwyższonym kapitale zakładowym klienta miał zostać ustanowiony zastaw rejestrowy na rzecz angielskiego banku. Wsparcie Kancelarii obejmowało również prowadzenie konsultacji z prawnikami z Wielkiej Brytanii, odnośnie do polskich regulacji dotyczących zastawu rejestrowego.

W realizacji projektów udział wzięli następujący prawnicy kancelarii: radca prawny Edyta Wróbel, radca prawny Klaudia Nowak i radca prawna Mariusz Mirosławski.

Comments are closed.