Monthly Archives: styczeń 2019

Obciążenie hipoteką nowopowstałej nieruchomości gruntowej, w skład w której wchodzi nieruchomość lokalowa, która była obciążona hipoteką przed zniesieniem odrębnej własności lokalu

Zniesienie odrębnej własności lokalu obciążonego hipoteką pociąga za sobą obciążenie tą hipoteką nowopowstałej nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi dotychczasowa nieruchomość lokalowa – tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 grudnia 2017 r., sygn. akt III CZP 77/17. (więcej…)
Czytaj dalej

Czy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą w uchwale o rozwiązaniu spółki wskazać inny niż dzień podjęcia tej uchwały dzień otwarcia likwidacji spółki?

Moment otwarcia likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku kiedy przyczyną rozwiązania spółki jest uchwała zgromadzenia wspólników, został wskazany w przepisie art. 274 k.s.h. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika wprost, że w takim przypadku otwarcie likwidacji spółki następuje z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o jej rozwiązaniu. Ze względu na to, że z chwilą…
Czytaj dalej

Odpowiedzialność członków zarządu za publicznoprawne zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pełnienie funkcji w organie zarządzającym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postrzegane jest niejednokrotnie jako wyróżnienie a także prestiż, w szczególności wśród osób zatrudnionych w spółce. Zdarza się, iż osoby decydujące się na zasiadanie w zarządzie spółki z o.o. nie są świadome odpowiedzialności jaka na nich ciąży w przypadku zaprzestania regulowania należności pieniężnych przez spółkę. Odpowiedzialność ta…
Czytaj dalej