Monthly Archives: grudzień 2018

Najem instytucjonalny – ułatwienie dla przedsiębiorców zajmujących się zawodowo wynajmowaniem lokali

Z dniem 11 września 2017 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzony został nowy rodzaj najmu – najem instytucjonalny. Zamiarem ustawodawcy było stworzenie możliwości zawierania umów najmu na uproszczonych zasadach przez przedsiębiorców (osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną), którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmują lokale mieszkalne. Dotychczas taką możliwość miały tylko…
Czytaj dalej

Działania podjęte w oparciu o udzielone nieprawomocne zabezpieczenie, następnie zmienione lub uchylone to działania bezprawne – tak wynika z treści uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

W niepublikowanym wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 września 2017 r., w sprawie o ustalenie nieistnienia uchwał, o stwierdzenie ich nieważności, ewentualnie o uchylenie tych uchwał, Sąd badał czy można mówić o czynnościach jako istniejących, ważnych i skutecznych, w odniesieniu do czynności podejmowanych przez członka zarządu spółki, związanego treścią uchwały odwołującej go z…
Czytaj dalej

Zarzad firmą po śmierci przedsiębiorcy na nowych zasadach (zarząd sukcesyjny)

Nowe zasady zarządu firmą po śmierci przedsiębiorcy. Po co? 25 listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Stanowi ona kompleksowe rozwiązanie kwestii sukcesji takiego przedsiębiorstwa, regulując jego byt prawny w okresie od otwarcia do działu spadku. W Polsce najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest działalność wykonywana indywidualnie przez osoby…
Czytaj dalej