Monthly Archives: listopad 2022

BUSINESS JUDGEMENT RULE  – ZASADA BIZNESOWEJ OCENY SYTUACJI

W dniu 13 października 2022 r. weszły w życie znaczące zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych. Jedną z nich jest wprowadzenie w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych zasady biznesowej oceny sytuacji,  tzw. business judgement rule (art. 293 § 3 ksh, art. 483 § 3 ksh). Zgodnie z tą zasadą członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej,…
Czytaj dalej

R. pr. M. Mirosławski na XII Konferencji Rada Nadzorcza

Radca prawny Mariusz Mirosławski, wspólnik Kancelarii MGM, w miniony poniedziałek, 21 listopada, uczestniczył w XII Konferencji Rada Nadzorcza. To niezwykle istotne dla liderów ładu korporacyjnego wydarzenie, odbyło się na parkiecie Sali Notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Tegoroczna edycja poświęcona została tematyce nowych uprawnień rady nadzorczej, komitetu audytu, sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, a także budzącej wątpliwości…
Czytaj dalej

Regulacje dotyczące ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej

W dniu 4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U.2022.2243). Akt ten określa m.in. cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej, która ma być stosowana w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, wśród których…
Czytaj dalej

Uzyskiwanie dostępu do ofert, składanych w postępowaniach konkursowych na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dostęp do informacji w zakresie składanych do placówek medycznych ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne powinien odbywać się na zasadach określonych przez przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Radca prawny Jakub Kowalski, wspólnik naszej Kancelarii, przytacza uwagi praktyczne w tej kwestii na tle aktualnego orzecznictwa.  I. Charakter…
Czytaj dalej