Monthly Archives: grudzień 2018

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek spółek przekazywania informacji o ich beneficjentach rzeczywistych

Od 13 października 2019r. rozpocznie działanie, w formie sytemu teleinformatycznego, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Utworzenie CRBR przewiduje ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  która implementuje  postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania…
Czytaj dalej