Restrukturyzacja grupy kapitałowej

Restrukturyzacja grupy kapitałowej

Dla Klientów wchodzących w skład grupy kapitałowej działającej w sektorze Transport-Spedycja Logistyka (TSL), z udziałem spółek zagranicznych, Kancelaria MGM od maja aktywnie uczestniczyła w planowaniu reorganizacji grupy kapitałowej złożonej z pięciu powiązanych kapitałowo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Na zlecenie Klienta Kancelaria opracowała konspekty informacyjne opisujące warianty działań, które mogły prowadzić do założonego przez Klienta celu (w tym przekształcenie sp. z o.o. w spółkę akcyjną, połączenie spółek, tzw. „wymianę udziałów” pomiędzy spółkami i likwidację niektórych spółek z grupy), ich skutki prawne oraz przebieg procedury. W ramach tego projektu Kancelaria doradzała w procedurze otwarcia likwidacji dwóch spółek należących do grupy poprzez m.in. opracowanie dokumentacji korporacyjnej, wsparcie przy jej podpisaniu i zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego. Aktualnie proces reorganizacji Klienta toczy się według opracowanego przez Kancelarię harmonogramu działań.

W realizacji projektów udział wzięli następujący prawnicy kancelarii: radca prawny Edyta Wróbel, radca prawny Bartłomiej Mozes i radca prawny Mariusz Mirosławski

Comments are closed.