Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Dla Klienta z branży usług inżyniersko-instalacyjnych Kancelaria MGM realizowała projekt zbycia przez dotychczasowego, jedynego wspólnika części udziałów na rzecz inwestorów.

Aktywność Kancelarii polegała na doradztwie - jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w transakcji zbycia części udziałów w spółce na rzecz nowych wspólników.

Wsparcie Kancelarii obejmowało:

  • kompleksową obsługę prawną transakcji w zakresie przygotowania i podpisania umów zbycia udziałów pomiędzy Klientem a nowymi wspólnikami,
  • przygotowanie dokumentacji korporacyjnej,
  • doradztwo w zakresie finansowania (montażu finansowego) nabycia udziałów,
  • analizę możliwych sposobów zabezpieczenia transakcji,
  • doradztwo w zakresie  wyboru najlepszego  w konkretnej sytuacji sposobu zabezpieczenia transakcji,
  • przygotowanie dokumentacji (projektów umów) zabezpieczeń finansowania nabycia udziałów (zastaw rejestrowy na udziałach będących przedmiotem transakcji).

W realizacji projektów udział wzięli następujący prawnicy kancelarii: radca prawny Edyta Wróbel i radca prawna Mariusz Mirosławski.

Comments are closed.