R.PR. M.MIROSŁAWSKI DLA PORADNIKA RZECZPOSPOLITEJ: SANCKJE WOBEC PODMIOTÓW ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH

R.PR. M.MIROSŁAWSKI DLA PORADNIKA RZECZPOSPOLITEJ: SANCKJE WOBEC PODMIOTÓW ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH

Unia Europejska wprowadza pakiety sankcji na Rosję i Białoruś. O konieczności przeprowadzania audytów w celu sprawdzenia czy działalność nie naruszy wprowadzonych obostrzeń publikuje na łamach „Rzeczpospolitej” radca prawny Mariusz Mirosławski, wspólnik Kancelarii MGM.

Obecne sankcje podzielić możemy na finansowe, gospodarcze, ruchu osobowego, dyplomatyczne i restrykcje medialne. Ostatni pakiet obostrzeń obejmuje m.in. zakaz importu ropy naftowej czy wykluczenie 3 rosyjskich i jednego białoruskiego banku z systemu SWIFT. O tych wszystkich elementach uderzających w Rosję oraz Białoruś pamiętać muszą przedsiębiorcy, którzy powinni uważnie weryfikować wszelkie działania, które mogą kolidować z nowymi przepisami skierowanymi wobec tych dwóch państw.

Dla przedsiębiorców rekomendowane są działania takie jak m.in.:

  • zapoznanie się z aktami prawnymi wraz z załącznikami i listami sankcyjnymi,
  • zweryfikowanie listy kontrahentów (pośrednich i bezpośrednich), łańcuchów dostaw przy uwzględnieniu beneficjentów rzeczywistych,
  • zidentyfikowanie towarów/usług, które mogą podlegać ograniczeniom, dokonanie przeglądu umów oraz wzorców umownych, w szczególności w zakresie klauzul pod kątem wprowadzanych sankcji,
  • wprowadzenie do umów postanowień lub uzyskania oświadczeń kontrahentów w zakresie zobowiązania do zachowania zgodności z regulacjami sankcyjnymi lub innych środków weryfikacji braku zaistnienia podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu;

Artykuł ukazał się w dodatku do dziennika Rzeczpospolita – Poradnik: Prawo i podatki w dniu 29 lipca. Publikacja dostępna jest także w wersji online, pod linkiem: https://archiwum.rp.pl/artykul/1477652-Firmy-musza-pamietac-o-zakazach.html

Comments are closed.