Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT i wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych – informacja prawna

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT i wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych – informacja prawna

[1] Dzisiaj, tj. 30 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 571), na podstawie którego przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2021 r. uległ termin na:

  1. złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r., oraz
  2. wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
[2] Ponadto w rozporządzeniu przewidziano przedłużenie do dnia 30 czerwca 2021 r. terminu na złożenie zeznania o wysokości dochodu przez podatników wybierających opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r.

[3] Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, analogiczne zmiany zostały przewidziane w art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 2921 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 860, druk senacki nr 335). W związku z tym, że przebieg prac nad ustawą nie gwarantował, że przed dniem 31 marca 2021 r. zmiany te wejdą w życie, zdecydowano uregulować kwestię przedłużenia terminu do złożenia zeznania i wpłaty podatku należnego w drodze przedmiotowego rozporządzenia.

[4] Z pełnym tekstem rozporządzenia można zapoznać się korzystając z poniższego linku:

Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 571

OPRACOWAŁ:

Zespół Kancelarii Radców Prawnych

Mirosławski Galos Mozes sp. j.

w Sosnowcu

Comments are closed.