Damian Dziedzic jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Kancelarią Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes Sp. j.

W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo spółek oraz prawo administracyjne. W praktyce prawniczej specjalizuje się w kompleksowej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, w tym prowadzeniu procesów w sprawach cywilnych i gospodarczych, windykacji należności, jak również z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Uczestniczył w procesach przekształcania i łączenia spółek prawa handlowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prywatnie interesuje się turystyką górską oraz motoryzacją lat 80-90.

Język: angielski.

Specjalizacja: prawo spółek, prawo administracyjne, dochodzenie i windykacja należności, spory sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych.