Jakub Kowalski jest wspólnikiem Kancelarii od 2013 r. Z Kancelarią związany od początku, jako praktykant, a później aplikant i radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania naukowe to problematyka samorządu zawodowego (ze szczególnym uwzględnieniem samorządu zawodów medycznych), prawo medyczne oraz prawo i postępowanie administracyjne. Jest autorem publikacji naukowych obejmujących pogranicze zagadnień prawnych i językoznawczych.

W praktyce prawniczej specjalizuje się w prawie medycznym, farmaceutycznym, dostępie do informacji publicznej oraz prawnych aspektach nowoczesnych technologii. Prowadzi i nadzoruje bieżącą obsługę prawną liderów w branży medycznej oraz budowy obiektów sportowych.

Prywatnie interesuje się historią, nowoczesnymi technologiami, turystyką i sportem – aktywnie uprawia bieganie, piłkę nożną, narciarstwo i kolarstwo szosowe.

Język: angielski, włoski

Specjalizacja: prawo medyczne, prawo farmaceutyczne, postępowanie administracyjne, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych