Anna Zielińska – Jadwiszczok do zespołu Kancelarii dołączyła w 2016 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako wieloletni pracownik organów administracji skarbowej oraz asystent sędziego w sądzie rejonowym.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo zobowiązań i postępowanie cywilne, a także postępowanie administracyjne. W codziennej praktyce zajmuje się prawnymi aspektami bieżącej działalności  podmiotów gospodarczych, w tym prowadzeniem procesów w sprawach cywilnych.

Prywatnie interesuje się literaturą non-fiction i historią lokalną.

Język: angielski

Specjalizacja: prawo cywilne, dochodzenie i windykacja należności, prawo administracyjne.