Tomasz Mirosławski jest absolwentem WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swojej pracy magisterskiej poruszał zagadnienie instytucji strajku w polskim systemie prawa pracy. Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Prawa i Gospodarki Chin organizowaną przez Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2021/2022.

Aktualnie bierze udział w programie doktorskim tworzonym przez Uniwersytet w Miszkolcu oraz Central European Academy w Budapeszcie. Celem niniejszego programu są badania porównawcze dedykowane systemom prawnym funkcjonującym w Europie Centralnej i Wschodniej. Jego głównym obszarem badawczym jest prawo pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej. W ramach swojej pracy doktorskiej skupia się na tematyce form nadzoru pracowników w zakładzie pracy.

Do zespołu Kancelarii MGM dołączył we wrześniu 2022 r. W Kancelarii zajmuje się doradztwem w zakresie prawa pracy.

Język: angielski

Specjalizacja: zbiorowe i indywidualne prawo pracy