Bartłomiej Mozes jest wspólnikiem i współzałożycielem Kancelarii. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2006 r. Począwszy od 1999 r. nabywał doświadczenie zawodowe, pracując w kancelariach adwokackich i radcowskich. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ukończył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Katowicach, a następnie uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek kapitałowych, osobowych, jak również spółdzielni. Od wielu lat świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców z branży logistycznej, spedycyjnej, transportowej, automatyki przemysłowej oraz IT. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, związanych zarówno z indywidualnymi kwestiami pracowniczymi oraz uregulowaniami zbiorowymi.

W ramach posiadanej praktyki wielokrotnie doradzał Klientom w sprawach dotyczących między innymi zwolnień pracowniczych (indywidualnych i zbiorowych), wynagrodzeń, nadgodzin, mobbingu, nierównego traktowania i dyskryminacji, zakazu konkurencji, konfliktu interesów, jak również związanych z wypadkami przy pracy oraz BHP. Posiada także bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów zarówno na drodze sądowej, jak i polubownej.

Prywatnie lubi literaturę oraz aktywnie uprawia sport. Jego szczególną pasją jest jazda na rowerze szosowym.

Język: angielski

Specjalizacja: indywidualne i zbiorowe prawo pracy, prawo gospodarcze i handlowe, spory sądowe, negocjacje.