Seweryn Galos jest wspólnikiem i współzałożycielem Kancelarii. Doświadczenie zawodowe zdobywał począwszy od 2000 r. pracując i współpracując z kancelariami radców prawnych początkowo jako aplikant radcowski, a później radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2006r. uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

W ramach Kancelarii specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych, dotyczących w szczególności spraw gospodarczych, cywilnych w tym również rodzinnych. Prowadził kilkaset sporów sądowych w ramach, których z sukcesem reprezentował interesy klientów. Posiada bogate doświadczenie odnoszące się do problematyki kar umownych oraz dochodzenia roszczeń związanych z należytym wykonaniem umów. Poza sporami sądowymi specjalizuje się również w prowadzeniu audytów prawnych (due diligence) dotyczących nieruchomości oraz spółek kapitałowych.

W wolnym czasie żegluje i biega na długich dystansach.

Język: angielski

Specjalizacja: prowadzenie procesów sądowych, mediacje, due diligence, prawo rodzinne.