Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych i zdał z wyróżnieniem egzamin radcowski. W 2020 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych. Ukończył także szkolenie z zakresu mediacji oraz studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński na kierunku „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”. We wrześniu 2021 roku rozpoczął pracę w Kancelarii MGM.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, w tym w zakresie prowadzenia sporów sądowych oraz egzekucji należności, które zdobył współpracując z kancelariami na terenie Katowic.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Interesuje się w szczególności prawem zobowiązań i roszczeniami odszkodowawczymi. W Kancelarii MGM prowadzi procesy sądowe oraz postępowania mediacyjne, jak również zajmuje się przygotowywaniem i opiniowaniem umów.

Prywatnie interesuje się historią starożytnego Rzymu oraz literaturą fantastyczną.

Język: angielski

Specjalizacja: Prawo cywilne, prawo umów, prawo gospodarcze, prawo ubezpieczeń komunikacyjnych i odszkodowań, windykacja należności.